Hotline: 0903297023

08:00:00 - 17:30:00

Sẵn sàng phục vụ

0903297023 lienhe@hongchinh.vn

In 1/2/3/4 màu là gì?

Màu hiển thị trên các loại màn hình điện tử là hệ màu RGB (Red - Green - Blue)

Còn màu in ra được từ các hệ thống máy in công nghiệp hiện nay là hệ màu CMYK (Cyan - Magenta - Yellow - Black) mà chúng ta quen gọi là Xanh - Đỏ - Vàng - Đen. Từ 4 màu cơ bản này hệ thống bản kẽm in sẽ in lần lượt từng màu trên giấy in, sự đan xen của những hạt màu TRAM giữa 4 màu gốc này sẽ tạo ra hình ảnh đầy đủ màu sắc trên các trang in như chúng ta thường thấy.